Misijas darbs

Rāmavas Depkina muižas viens no darbības virzieniem ir misijas darbs. Šajā darbā ietilpst: 

1) Zupas virtuves projekts;

 

2) Kultūras mantojuma "Rāmavas Depkina muižas" saglabāšana.

 

Tā kā, misijas darbs ir mūsu sirds darbs, aicinām mūs atbalstīt, ziedojot uz mūsu norēķinu konta. Jau iepriekš pateicamies par katru ziedojumu!

Biedrība “Rāmavas muižas misijas centrs”
Reģ.Nr. 40008194039
PVN reģ.Nr. LV40008194039
Rāmavas iela 9, Rāmava, Ķekavas pag.,
Ķekavas nov., LV 2111
SEB banka
UNLALV2X
Konts: LV65UNLA0050018957458